ຄົ້ນຄ້ວາປະເມີນໂຄງການສະເໜີໃໝ່

ເຜີຍແຜ່ວຽກງານປະເມີນຜົນ
ດໍາເນີນກອງປະຊູມຮັບຮອງຜົນ
ລົງຕິດຕາມປະເມີນຜົນໂຄງການ
ປັບປຸງເຄື່ອງມືຄູ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ

ວຽກງານອື່ນໆ

ເວບໃຊ້ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ

ໂທ/ແຟັກ +85621216564

ອີເມວ: evaluation@doempi.gov.la

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ​ກົມປະເມີນຜົນປະກອບມີ 6 ພະແນກຄື:
1. ພະ​ແນ​ກ ​​​ສັງລວມ (ປຜ1).
2. ພະ​ແນ​ກ ປະເມີນຜົນ​ໂຄງການ​ສົ່ງເສີມວິຊາການ (ປຜ2).
3. ພະ​ແນ​ກ ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ ຂົງ​ເຂດ​ຂົວ-ທາງ (ປຜ3).
4. ພະ​ແນ​ກ ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ ຂົງ​ເຂດເຄຫະ-ຜັງເມືອງ (ປຜ4)​.
5. ພະ​ແນ​ກ ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ ຂົງ​ເຂດ​ຊົນລະປະທານ ​​ແລະ​ໂຍທາ​ທາງ​ນ້ຳ (ປຜ5).
6. ພະ​ແນ​ກ ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ ຂົງ​ເຂດ​ໄຟຟ້າ​ ແລະນ້ຳ​ປະປາ (ປຜ6).      

ການປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃນ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົມປະເມີນຜົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ